Włącz myślenie!

Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w kursie pastoralnym dla fotografów i operatorów kamer. Wykłady były prowadzone m.in. przez księży, którzy mieli przybliżyć nam, jako rejestrującym uroczystości w obiektach sakralnych, to jak powinniśmy się zachowywać i co nam wolno podczas pracy. Podczas jednego z wykładów jeden z księży przytoczył pewną sytuację. Jego …