Namiot Spotkania – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ.

„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy …

Święto Katedry Św. Piotra

Dziś w Kościele katolickim obchodzone jest święto Katedry św. Piotra. Do 1969 roku obchodzono dwa święta: 18 I – Katedry św. Piotra w Rzymie; 22 I – Katedry św. Piotra w Antiochii. Po zreformowaniu liturgii, święta te połączono. Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, …