Namiot Spotkania – XVII Niedziela Zwykła w ciągu roku, Rok B

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Namiot Spotkania – X Niedziela Zwykła w ciągu roku, Rok B

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Namiot Spotkania – VI Niedziela Zwykła w ciągu roku, Rok B.

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Namiot Spotkania – XXIX Niedziela Zwykła w ciągu roku, Rok A.

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!„Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Namiot Spotkania – XX Niedziela Zwykła w ciągu roku, Rok A.

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!„Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter