Po wyjściu Judasza – Namiot Spotkania

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Wzruszenie Zmartwychwstania – Namiot Spotkania

Wzruszenie
Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Hipokryzja – Namiot Spotkania

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Wszyscy zginiemy – Namiot Spotkania

Drzewo figowe
Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Zostawili wszystko – Namiot Spotkania

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Poszedł, po prostu – Namiot Spotkania

Poszedł ze szczytu i oddalił się.
Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Wszechmocne Słowo – Namiot Spotkania

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Pamiętna pielgrzymka – Namiot Spotkania

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Służąca Królowa – Namiot Spotkania

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!«W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Hipster w Palestynie – Namiot Spotkania

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter