Brewiarzowe Rekolekcje Adwentowe – cz. 17/24.

O Sapiéntia, quæ ex ore Altíssimi prodísti, attíngens a fine usque ad finem, fórtiter suavitérque dispónens ómnia: veni ad docéndum nos viam prudéntiæ. (łac.) Dziś zaczynamy decydującą fazę Adwentu – w Liturgii Godzin, przed Magnificatem pojawiły się „Wielkie” Antyfony. Rozważamy pierwszą. „Jutro przybędę”. Hasło to przyświecać nam będzie w czasie …