Namiot Spotkania – UROCZYSTOŚĆ ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA.

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Namiot Spotkania – XII Niedziela Zwykła w ciągu roku, Rok A.

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!„Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Namiot Spotkania – NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, Rok A.

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!„Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Namiot Spotkania – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, Rok A.

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!„Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Namiot Spotkania – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Rok A.

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Podziel się!„Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając … Czytaj dalej

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter